درب های کشویی و خاص

راه حلهای مبتکرانه دسترسی، نشان می دهند که چگونه ورودیها می توانند به طور قابل اطمینان و با بهره وری انرژی بالا، باز و بسته شده و به این ترتیب امکان دسترسی بدون مانع را فراهم سازند. تنوع دربهای کشویی خودکار که از حداقل فضای ممکن استفاده میکنند، امکان طراحی نسبتاً آزاد را فراهم آورده و پاسخی اصولی برای طراحی شما ارائه می کند.

 • BST/F-BST

  DORMA BST/FBST Dairesel Otomatik Kayar Kapılar Bireysel giriş alanları için Dairesel Otomatik Kayar Kapılar DORMA’nın dairesel kayar kapıları giriş alanınıza…

 • FFT

  DORMA FFT Katlanır Kapı İnce zarif çerçeve profilli (G) otomatik katlanır kapı Kapı açıldığında her iki kapı paneli de eş…

 • RST G

  DORMA RST R Yer Kazanımlı Kapı Standart çerçeve profilli (R) yer kazanımlı kapı Kapı kanatlarının dönme ve kayma hareketi büyük…

 • RST R

  DORMA RST R Yer Tasarruflu Kapı Standart çerçeve profilli (R) yerden tasarruflu kapı Kapı kanatlarının dönme ve kayma hareketi büyük…

 • SST

  DORMA SST Katlanır Kayar Kapı Sistemi Katlanır kayar kapı sistemi SST G katlanır kayar kapı sistemi standart bir sürgülü kapıya…

 • ST

  DORMA ST Otomatik Kayar Kapı Sistemi Otomatik kayar kapı sistemi Yüksek derecede kullanıcı kolaylığı ve kolay erişim sağlayan DORMA ST…

 • ST MANET

  DORMA ST MANET Otomatik Kayar Kapı Temperli cam kanatlı ve paslanmaz çelik cam tutuculu (çerçeve profilsiz) otomatik kayar kapı ST…

 • TST

  DORMA TST Teleskopik Kayar Kapı Otomatik Teleskopik Kayar Kapı Sistemi Düşük kanat genişliği sayesinde TST sistemi bolca ışık nüfuzuna olanak…