یراق آلات مربوط به درب های لنگه ای شیشه ای

درب و دیوار های شیشه ای به مفاهیم معماری ظرافت و شفافیت می بخشند. یراق آلات شیشه ای پیچیده و متناسب درما بر همزیستی موزون عملکرد و طراحی تاکید دارد. مجموعه متنوعی از انتخاب های اتصالات عملاً به تحقق زیبایی هر سازه شیشه ای مستحکم تحقق می بخشد.