اهرم ها و دستگیره ها

شاید در نگاه اول خیلی به چشم نیایند، اما به محض دیده شدن، اثر بصری آنها غیر قابل انکار است: یراق آلات درما  زیبایی کلیه درب هارا بیشتر میکند. منحصر بفرد و کارآمد.مجموعه ای از تجهیزات با ارزش درب،  از شرکت درما