securing

از قفل ها تا سیستم های کنترل دسترسی، به طور کاملاً سیستماتیک مهندسی شده است.

و راه حل های منحصر بفرد و ترکیبی برای نیاز های امنیتی گوناگون توسط درما ارایه شده است. خط تولید منحصر به فرد درما، راه حل هایی برای درب های مسیر خروج اضطراری و حریق و نیز سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی ارائه می دهد.

کنترل دسترسی

Precision, dependability and visual elegance. These are the hallmarks of intelligent lock systems .

قفلهای برقی

قفلهای برقی درما به صورت اتوماتیک بعد از هر بار بسته شدن , درب را قفل میکند. این قفلها همزمان راحتی و امنیت را به وجود می آورند.

قفلهای مکانیکی

دقت، قابلیت اطمینان، و زیبایی بصری. این ها  نشانه های سیستم های قفل هوشمند درما می باشند

دربهای خروج اضطراری

Precision, dependability and visual elegance. These are the hallmarks of intelligent lock systems .

تجهیزات برقی درب

Precision, dependability and visual elegance. These are the hallmarks of intelligent lock systems .