قفلهای برقی

قفلهای برقی درما به صورت اتوماتیک بعد از هر بار بسته شدن , درب را قفل میکند. این قفلها همزمان راحتی و امنیت را به وجود می آورند. سیستم قفل برقی درما به شما این اطمینان را میدهد که در هر شرایطی همواره درب را قفل شده نگه دارد.

 • M-SVP 5000

  DORMA M-SVP 5000 Acil Kaçış Kilidi Otomatik çok noktalı kilitleme hareketli acil kaçış kilidi. Otomatik kilitleme hareketli, anti geri destek…

 • SVP 2000

  DORMA SVP 2000 Emergency Escape Lock Emergency escape motor lock with automatic locking action SVP locks automatically lock doors after…

 • SVP 4000

  DOMRA SVP 4000 Emergency Escape Lock Emergency escape lock with automatic locking action and monitoring function SVP locks automatically lock…

 • SVP 5000

  DORMA SVP 5000 Emergency Escape Lock Emergency escape lock with automatic locking action SVP locks automatically lock doors after each…

 • SVP 6000

  DORMA SVP 6000 Emergency Escape Lock Microswitch-monitored emergency-escape lock with external lever handle engage solenoid SVP locks automatically lock doors…