سخت افزار های الکتریکی درب

تکنولوژی امنیتی درما حاکی از دسترسی کنترل شده ای میباشد که حداکثر حفاظت را در هماهنگی با زیبایی طراحی، ارائه می هد. بهترین گزینه برای مقاوم سازی به جای راه حل های مکانیکی و  تامین سیستم مکاترونیکی کاربر پسند درما می باشد. انواع مدلها برای درب های استاندارد، درب های حریق و نیز مجموعه درب های خاصی برای انواع کاربرد ها، موجود می باشند.

 • Basic 448 Lucky

  DORMA Basic 448 Lucky elektrikli kilit karşılığı Standart kapılar için Lucky Strike efektli elektrikli kilit karşılığı Lucky Strike efektli elektrikli…

 • Basic-XS Kompakt

  DORMA Basic-XS Kompakt Elektrikli Kilit Karşılığı Standart Kapılar için Elektrikli Kilit Karşılığı Basic-XS Elektrikli Kilit Karşılığı, intercom (dahili telefon), geçiş…

 • EM

  DORMA EM Electric Door Magnets Magnets with electro magnetic locking EM Magnets come in a range of models to suit…

 • Fire

  DORMA Fire elektrikli kilit karşılığı Yangın kapıları için konumdan bağımsız (sağ-sol uyumlu) yangın koruma onaylı (sertifikalı) elektrikli kilit karşılıkları Konumdan…

 • Kilit Karşılıkları ve Aksesuarları

  DORMA Kilit Karşılıkları ve Aksesuarları Tüm DORMA Elektrikli Kilit Aksamları için kilit karşılıkları ve aksesuarları Farklı tipte kilit karşılıkları, kilit…

 • Smoke

  DORMA Smoke elektrikli kilit karşılığı Duman kontrollü kapılar için konumdan bağımsız (sağ-sol uyumlu) duman koruma onaylı (sertifikalı) elektrikli kilit karşılıkları…