مراکز درمانی

درما درب برای مراکز درمانی راهکارهاری بسیارمتنوعی ارایه میدهد که این محصولات شامل تجهیزاتی است که سلامت و پاکی محیط اطمینان پیدا میکند.

Eduard Knoll Residential Centre – Krautheim (GER)

IMQ Clinic in Zorrotzaurre – Bilbao (Vizcaya) (ESP)

Centre for Dentistry – Hamburg (GER)

Royal Devon & Exeter Hospital – Exeter (GBR)

Holy Family Specialised Hospital – Warzaw (POL)

Medicover Hospital, Warzawa (POL)

New Accident and Emergency Hospital of Navarra, Navarra – (ESP)